วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าบริการผ่านบัญชีธนาคาร

บัญชีของธนาคารที่สามารถชำระเงินได้

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 2
บัญชีออมทรัพย์

087-7-04464-4

ธนาคารกรุงไทย

บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
บัญชีออมทรัพย์

690-0-17461-2

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว
บัญชีออมทรัพย์

730-2-77464-6

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท อีคอมเมิร์ซ โซลูชั่น จำกัด
สาขาประชานิเวศน์ 1
บัญชีออมทรัพย์

085-2-30267-4

จากนั้นให้แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินและสำเนาบัตรประชาชน มาที่ 02-832-3205 หรือสแกนและส่งอีเมลมาที่ info@AdsOne.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ

ชำระค่าบริการผ่านระบบออนไลน์

8,900

บาท
บาท

ปรึกษางบโฆษณา ติดต่อ 02-832-3204

23,900

บาท

ขั้นตอนการแจ้งหลักฐาน พร้อมเอกสารการชำระค่าบริการ

 1. หลักฐาน ความเป็นเจ้าของ
  1. บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน
  2. นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง
   • เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อและนามสกุล (ตามเอกสารข้อ (1) หรือ (2)
   • เขียนชื่อผู้ติดต่อ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
   • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
   • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต
   • ส่งแฟกซ์มาที่ 02-832-3205 หรือสแกนและส่งอีเมลมาที่ info@AdsOne.com
 2. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ภายใน 24 ชม.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ info@AdsOne.com หรือโทร 02-832-3204

สนใจลงโฆษณากับ AdsOne ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
โทร02-832-3204 (30 คู่สาย) ทุกวัน 9.00 - 18.00

หรือกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ